Een schoon Leudal, aantrekkelijk voor toerisme.

 Ontstaan Belangengroep Heide-Hollander

 

 

 

De Stichting is opgericht 13 november 2009 door inwoners van de Heide-Hollander buurt in Leudal. Op korte tijd rezen in de buurt enkele megastallen voor kippen en varkens op. Hierbij werden de omwonenden niet betrokken, laat staan geïnformeerd door de ondernemer of de overheden. In die tijd was er nauwelijks oog voor andere belangen dan de belangen van de intensieve veehouderij. Gezondheid van de omwonenden en leefbaarheid van het platteland werden totaal genegeerd, handhaving was er nauwelijks. Om de krachten te bundelen is de Stichting opgericht. Op dat moment kende de stichting maar 1 belangengroep nl de groep rond Heide-Hollander. Toch hadden de oprichters al een vooruitstrevende blik en werd het ondersteunen van andere belangengroepen in de gemeente in de Statuten opgenomen.

 

 

 

Er volgde een proces van meerdere jaren vallen en opstaan, processen tot bij de Raad van State, klachten en verzoeken tot handhaving, talloze inspraakrondes in de gemeenteraad tot meerdere ludieke acties. Hieronder enkele hoogtepunten uit de beginjaren van de belangengroep Heide-Hollander

 

·         15-12-2009 SBS6 Uitzending Hart van Nederland

 

·         18-12-2009 Ludieke Leudal LOGdal actie: alle plaatsnaamborden werden omgewisseld.

 

·         1-2-2010 “Conferentie Gezondheidsrisico’s Intensieve Veehouderij” in Heythuysen

 

·         30-5-2010 wandeling tegen bio industrie met PvdD Marianne Thieme

 

Moratorium op vestiging bioindustrie op aantal ongewenste locaties in buitengebied.

 

Stichting stelt zich breder op

 

 

 

De Stichting heeft er over de jaren aan bijgedragen dat in de gemeente Leudal een kentering is ontstaan. Hierdoor wordt niet alleen meer gekeken wordt naar de economische belangen van 1 ondernemer maar een weging gemaakt wordt tussen ondernemerschap, gezondheid en leefbaarheid. Er worden meer grenzen gesteld aan de ongebreidelde groei en zelfs stappen gezet om de leefbaarheid terug te verbeteren (2017 geurnorm buitengebied van 14 naar 10 herleid). Het wordt niet meer betwist dat er een verband tussen bio-industrie en gezondheid van omwonenden is, van een moderne ondernemer wordt aandacht voor zijn omgeving gevraagd en handhaving is niet meer per definitief een vies woord.

 

 

 

Toch moeten we oppassen dat in een landelijke gemeente als Leudal, nu en in de toekomst de belangen van boeren, burgers en buitenlui in evenwicht blijven. Daartoe wil de Stichting bij nieuwe trajecten of thema’s vroeg erbij zijn en betrokken worden in de planvorming. Het buitengebied hoeft niet op slot, maar de omwonenden mogen niet (meer) de dupe worden van plannen van een ondernemer of de overheid.

 

 

 

De Stichting wil daarbij zelf ook het goede voorbeeld geven en de hand uitreiken naar ondernemers, buurtgenoten en overheden.

 

 

 

Top