Een schoon Leudal, aantrekkelijk voor toerisme.

 

Boeren, burgers en buitenlui, met z’n allen werken, recreëren of wonen we in het buitengebied van Leudal. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het in dit buitengebied gezond vertoeven is en blijft. 

 

De stichting werkt met project/belangengroepen aan structurele onderwerpen of ad hoc rondom een actueel thema. Op dit moment zijn deze projectgroepen vooral actief in het Heide-Hollander buitengebied in de voormalige gemeente Heythuysen.

 

·         We stellen onze gebundelde ervaring ter beschikking aan project/belangengroepen binnen Leudal. Het doel van een dergelijke groep dient natuurlijk overeen te komen met de statuten van de Stichting.

 

·         Onafhankelijke, kritische gesprekspartner richting gemeente en andere overheden

 

·         We onderhouden contact met andere relevante organisaties in Nederland (vooral in Limburg en Brabant), bij noodzaak vragen we hulp en advies bij deze organisaties 

 

Missie volgens de Statuten Artikel2 (populaire samenvatting)

 

“Het behartigen van de belangen van groepen in Leudal”

 

“Teneinde handhaving en bevordering van het woon- en leefklimaat in positieve zin te bewerkstellingen”

 

“Rekening houdende met de belangen van mens, dier, natuur en milieu”

 

“En al hetgeen rechtstreeks of zijdelings daartoe bevorderlijk kan zijn’

 

 

 

Voor actualiteiten, kijk a.u.b. op https://www.facebook.com/woonomgevingleudal/

 

 

  

 

 

Top